Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

     Parametry w Autodesk Revit są nieodłącznymi elementami, pomagającymi nam w codziennej pracy w programie. Dzięki parametrom, możemy zarządzać czy wyodrębniać niezbędne informacje z modelu BIM w programie Revit. Mają one ogromny wpływ na utrzymanie poprawnej higieny pracy w projekcie. Poniższy artykuł w prosty sposób wprowadza w zagadnienia związane z parametryzacją rodzin 3D (komponentów) w programie Autodesk Revit.

Otwieramy oprogramowanie Autodesk Revit 2022 i z panelu po lewej stronie wybieramy narzędzie „Nowa rodzina’”.

Z dostępnych szablonów rodzin 3D w katalogu ,”Polish” wybieramy „Model ogólny (metryczny)”.

Po otworzeniu nowego szablonu do projektowania rodzin 3D przechodzimy do karty ,”Utwórz” do panelu „Odniesienia”.

Z panelu „Odniesienia” wybieramy narzędzie „Płaszczyzny odniesienia”.

Wprowadzamy dwie pionowe płaszczyzny odniesienia. Pierwsza zlokalizowana na prawo od środka układu współrzędnych. Druga zlokalizowana na lewo od początku układu współrzędnych.

Następnie dodajemy dwie kolejne płaszczyzny odniesienia. Pierwsza zlokalizowana powyżej  środka układu współrzędnych. Druga zlokalizowana poniżej od początku układu współrzędnych.

Z karty „Opisz” wybieramy narzędzie „Wymiar wyrównany”.

Wymiarujemy w osiach płaszczyzn referencyjnych, zgodnie z powyższym rysunkiem.

Wybierając dowolną linię wymiarową przy jej zaznaczeniu pojawi się kontrolka „EQ”.

Jeżeli wybierzemy ikonkę „EQ” przy linii wymiarowej, zwymiarowana odległość zostanie przeliczona w „równych odstępach”. Należy wykonać operacje, jak na powyższym rysunku.

Jeżeli wymiary są już przeliczane w równych odstępach, po wyborze jednej z linii wymiarowych na „Wstążce” programu Autodesk Revit w panelu „Wymiar etykiety” pojawi się mała ikonka „Utwórz nowy parametr”. W ten sposób możemy pierwszą z linii wymiarowych przekonwertować na nowy parametr zestawiany w kategorii parametrów – Długość.