Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

Przechodzimy do karty „Utwórz” i z panelu „Właściwości” wybieramy narzędzie „Typy rodzin” w Revicie, gdzie pojawi się nowy parametr „Wysokość”.

Możemy przyporządkować np. materiał „Drewno” dla parametru „Wykończenie”.

Zmieniamy wszystkie gabaryty bryły na np. 1500 mm i zatwierdzamy przyciskiem „Zastosuj” oraz „OK”.

Przechodzimy do utworzenia „Nowego typu” tej rodziny w Revicie. W tym celu należy kliknąć, w mały biały dokument z gwiazdą, podobnie jak na powyższej ilustracji.

Nazwę „Nowego typu” zmieniamy na „Obiekt drewniany”.

Utworzenie „Nowego typu” „Obiekt drewniany” wygląda jak na powyższej ilustracji.

W podobny sposób generujemy dwa „Nowe typy” „Obiekt szklany” i „Obiekt aluminiowy”, tak  jak na powyższych rysunkach.

Powyższy rysunek pokazuje rozwijalną listę typów, tej rodziny 3D.

Sparametryzowany obiekt referencyjny oraz jego „Typy” możemy zaimplementować do nowego projektu, w celu sprawdzenia poprawności działania tej rodziny 3D w Revicie.

Aby wczytać ten obiekt do projektu należy z karty „Wstaw” wybrać narzędzie „Wczytaj do projektu”.

W ten sposób rodzina 3D została wczytana jako nowy komponent. Możemy jej używać w projekcie oraz korzystać ze wszystkich zdefiniowanych typów.