Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

Z karty „Utwórz” z panelu „Formy” wybieramy narzędzie „Wyciąganie”.

Szkicujemy prostokąt, którego obwiednie są ściśle wyrównane i powiązane za pomocą kłódek do referencyjnych płaszczyzn sterujących. Wykonanie tego kroku, zatwierdzamy zielonym przyciskiem na wstążce.

Wyciągnięcie na rzucie „Poziom odniesienia” wygląda jak na ilustracji powyżej.

Przechodzimy na widok „Elewacja Lewa’”.

Z panelu „Odniesienia” wybieramy narzędzie „Płaszczyzna odniesienia”.

Wprowadzamy nową poziomą płaszczyznę odniesienia powyżej poziomu wyciągnięcia.

Z karty „Opisz” wybieramy narzędzie „Wymiar wyrównany”.

Wprowadzamy linię wymiarową, jak na powyższym rysunku.

Wybieramy linię wymiarową, jak powyżej. Na „Wstążce” programu Autodesk Revit w panelu „Wymiar etykiety” pojawi się mała ikonka „Utwórz nowy parametr”. W ten sposób możemy kolejną linie wymiarową w Revicie przekonwertować na nowy parametr, zestawiany w kategorii parametrów – Długość.

Wybieramy typ parametru jako „Parametr rodziny”, nazwę zmieniamy na „Wysokość”. Dziedzinę i Typ parametru pozostawiamy bez zmian. Na koniec parametr dodajemy do grupy „Wymiary”.