Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

Przechodzimy do karty „Utwórz” i z panelu „Właściwości” wybieramy narzędzie „Typy rodzin”, gdzie pojawi się nowy parametr „Wysokość”.

Testujemy nowy parametr, zmieniając jego wartość na np. 2000 mm.

Wiążemy wysokość wyciągnięcia z płaszczyzną referencyjną sterowaną za pomocą parametru „Wysokość”.

Widok aksonometryczny parametryzowanej bryły, prezentuje się jak na ilustracji powyżej.

Przechodzimy do wykonania nowego parametru dla materiału. Aby tego dokonać, we właściwościach obiektu przy kategorii „Materiały i wykończenia” klikamy na mały, szary prostokąt.

W oknie „Skojarz parametr rodziny” klikamy w małą ikonkę „Utwórz nowy parametr”.

Nowy parametr nazywamy „Wykończenie” i wszystkie inne domyślne wartości dla tego parametru zatwierdzamy przyciskiem „OK”.