Skip to main content

Autodesk Revit – Szacowanie kosztów materiałów budowlanych na podstawie modelu BIM

     Nazwa nowego parametru to „Całkowity koszt materiału”, zatwierdzamy jako „Wzór”. Dziedzina pozostaje „Ogólna”. Typ parametru wskazujemy jako „Waluta”. Na koniec tej operacji musimy kliknąć na przycisk z trzema kropkami w celu nadania „Wzoru funkcji”.

     Wybieramy „Materiał: Objętość” i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     Następnie wybieramy „Materiał: Koszt”. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     Zobaczmy co może się stać, jeżeli w taki sposób zatwierdzimy Funkcje?

     Program Revit odnotował błąd: „Niespójne jednostki”.

UWAGA: Aby poprawnie zatwierdzić taką operację należy parametr „Materiał: Objętość” podzielić przez liczbę „1” w celu „skrócenia jednostki miary”.

     Nowy parametr zaimplementował się poprawnie. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.