Skip to main content

Autodesk Revit – Szacowanie kosztów materiałów budowlanych na podstawie modelu BIM

     W analogiczny sposób dodajemy kolejne parametry do naszego zestawienia. Są to odpowiednio: „Materiał: Nazwa”, „Materiał: Objętość” i „Materiał: Koszt”. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     W ten sposób zostało utworzone zestawienie ilości. Uzyskaliśmy także informacje o wszystkich materiałach dla wszystkich przegród budynku oraz elementów konstrukcyjnych. Aby uporządkować dane w zestawieniu należy rozpocząć od „Filtrowania zestawienia”. Z właściwości zestawienia wybieramy parametr „Filtr”, następnie przechodzimy do jego edycji.

     Zestawienie filtrujemy według: „Materiał: Nazwa” jest równy „Żelbet”. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     Następnie dodajemy nowe „Własne Pole”, złożone z funkcji dwóch już istniejących parametrów.

     Wracamy do „Właściwości zestawienia materiałów”. Klikamy w przycisk „F(X)”.