Skip to main content

Autodesk Revit – Szacowanie kosztów materiałów budowlanych na podstawie modelu BIM

     Z karty „Widok” wybieramy narzędzie „Zestawienie ilości” następnie z rozwijalnej listy wybieramy narzędzie „Przedmiar materiałów”.

     Aby zliczać materiał żelbetowy ze wszystkich przypisanych mu elementów konstrukcyjnych, wybieramy generowanie zestawienia dla „Wielu kategorii”. Jako etap projektu wskazujemy „Nowa konstrukcja” i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     Przechodzimy do „Właściwości zestawienia materiałów” i z listy dostępnych parametrów wybieramy parametr o nazwie „Rodzina i typ”. Następnie za pomocą zielonej strzałki przenosimy go do „Pola zestawienia (w kolejności)”.

     Pierwszy parametr zaimplementował się poprawnie. Pora na kolejne.