Skip to main content

Autodesk Revit – Nowa sparametryzowana etykieta dla opisywania pomieszczeń

     Z karty ,,Utwórz’’, wybieramy narzędzie ,,Linia’’.

     Rozpoczynamy rysowanie poziomej linii o długości 20 mm, od punktu przecięcia płaszczyzn referencyjnych.

     Następnie wykreślamy linię o długości 30 mm, rozpoczynając od środka układu współrzędnych.

     W kolejnym kroku wykreślamy linie wznoszącą się od punktu 0:0, na 5 cm w górę

     Kończymy, rysując linię, o długości 5 cm w dół.

     Został wykreślony ,,Szkielet etykiety’’.
     Z zakładki ,,Utwórz’’ wybieramy narzędzie ,,Etykieta’’.