Skip to main content

Autodesk Revit – Schematy funkcjonalne dla pomieszczeń

  • Aby zmienić napis ,,Pomieszczenie‘’ na dowolną nazwę, klikamy dwa razy na opis. Dzięki temu będzie możliwość edycji informacji tekstowej.

Nazwę tego pomieszczenia zmieniamy np. na ,,Łazienka‘’.

Aktualizujemy nazwy pozostałych ,,Etykiet‘’. Wprowadzone zmiany wyglądają, jak na ilustracji zamieszczonej poniżej.

  • Informacje, które wyświetla ,,Etykieta pomieszczenia‘’ to ,,Nazwa‘’ i ,,Numer‘’. Jeżeli chcemy wyświetlać takie parametry jak ,,Powierzchnia pomieszczenia‘’ należy przejść do właściwości rzutu i następnie wybrać ikonę ,,Edytuj typ‘’.

We ,,Właściwościach typu‘’ dla kategorii ,,Grafika‘’ zaznaczamy parametr ,,Pokaż powierzchnie‘’ , następnie klikamy w przyciski ,,Zastosuj‘’ i ,,Ok‘’.

We wszystkich ,,Etykietach‘’ rzutu budynku, pojawiły się zliczone powierzchnie, wyrażone w metrach kwadratowych.