Skip to main content

Inventor 2021 co nowego?

Usprawnienia wydajności

 

Inventor 2021 jest bardziej wydajny w stosunku do poprzednich wersji m.in. w następujących operacjach:

 • selekcja wielu komponentów za jednym razem poprzez zaznaczanie w oknie graficznym lub poprzez filtrację komponentów,
 • zmiana widoczności komponentów zarówno używając zapisanych widoków, jak i ręcznie zmieniając widoczność,
 • wstawianie podzłożeń,
 • praca z plikami iPart oraz iAssembly z podpiętym plikiem Excela sterującym wariantami modelu.

Usprawnienia generatora ram

 

Od nowej wersji Inventor 2021 wszystkie narzędzia generatora ram otwierają się w panelach właściwości, a nie w oknach dialogowych. Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność przeniesienia podglądu wybranego profilu do obszaru graficznego programu Inventor, dzięki czemu widać dokładniej jak projektowana w Inventorze rama będzie wyglądała i jak będzie zorientowana względem pozostałej geometrii.

Ponadto w nowej wersji Inventor 2021 usprawnione zostały niektóre narzędzia generatora ram, a ich opis znajduje się poniżej.

 • Narzędzie Wydłuż/Skróć działa teraz także na zakrzywionych powierzchniach.
 • Do narzędzia Przycięcie zostały dodane dwa nowe profile przycięcia tj. Szablon niestandardowy C i Szablon niestandardowy T.
 • W nowo wydanej wersji programu Inventor poprawiono także wygodę użytkowania narzędzi Użyj ponownie i Zmień (Użyj ponownie m.in. pozwala na wykrywanie pasujących krawędzi do wstawienia elementu ramy z większego zbioru zaznaczeń).

Nowe narzędzia i usprawnienia w środowisku tworzenia dokumentacji technicznej

 

Największym usprawnieniem procesu tworzenia dokumentacji technicznej w nowej wersji programu Inventor 2021 jest możliwość tworzenia formatów arkuszy, czyli predefiniowanych arkuszy wraz z ich rzutami, listami części, tabelami oraz tekstami zapisanymi w szablonie rysunkowym. Nowa funkcjonalność Inventora wspomaga automatyzację tworzenia dokumentacji technicznej – teraz tworząc nowy rysunek w Inventorze można automatycznie wygenerować dla niego wybrany arkusz wraz z rzutami o odpowiednich właściwościach. Podgląd formatów arkuszy jest wyświetlany podczas tworzenia nowego rysunku, a wykorzystywanie ich jest możliwe także po utworzeniu pliku rysunku.

Pozostałe nowości i usprawnienia w najnowsze wersji Inventor 2021 dotyczą procesu tworzenia dokumentacji technicznej zostały opisane poniżej.

 • Komponenty z typem w strukturze zestawienia BOM ustawionym jako Odniesienie mogą być wyświetlane na rysunku przy użyciu indywidualnego stylu wyświetlania.
 • Dodano narzędzie Automatyczne linie środkowe (Opisz/Symbole/Automatyczne linie środkowe), które pozwala na automatyczne dodawanie wielu linii środkowych do wybranego rzutu na podstawie kryteriów określonych przez użytkownika.
 • Narzędzie Zmierz (Narzędzia/Zmierz/Zmierz) jest teraz kompatybilne ze środowiskiem tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Dodano możliwość tworzenia wymiarów średnicy poprzez wybór dwóch równoległych krawędzi geometrii cylindrycznej.
 • Dodano możliwość wyrównania (równolegle lub prostopadle) wymiaru do wybranej krawędzi.
 • Elementy geometrii rysunkowej mogą być w łatwy sposób przechwytywane na potrzeby pisania reguł iLogic. Elementom tym nadawane są nazwy oraz przypisywane odpowiednie zmienne.